Production Line
and machine

Công ty TNHH Camex việt nam các hoạt động cải thiện về chất lượng lò xo, đột dập, đinh vít

SUPPORT ONLINE
Sales 01
Ms. Pham Huong
Tel.: 0978.431.013
Email: huong@camex.com.vn
Sales 02
Ms. Nguyen Huong
Tel.: 0966.690.996
Email: sales01@camex.com.vn
Sales 03 & Technic
Mr. Chinh
Tel.: 0974.809.800
Email: camex-chinh@camex.com.vn
CAMEX MEDIA